Ställningar Stockholm – välj rätt för dina behov

Vad gäller ställningar i Stockholm så finns det definitivt några saker att tänka på. Ska du som privatperson hyra en ställning under sommaren så måste du dels säkerställa att du de facto kan få tag på en sådan – och dels också att du får rätt typ av ställning. 

Det finns många företag som erbjuder olika lösningar inom ställningar i Stockholm. Detta faktum ska emellertid också ställas mot det faktum att många större byggprojekt sker i staden – och mot att många andra privatpersoner också, sommartid, kommer att ha ett behov av ställningar. 

Risken är att om du väntar med att hyra en ställning så kan du bli utan, tvingas vänta väldigt länge – eller få betala väldigt mycket pengar i hyra. Det första rådet är att du är ute i väldigt god tid och att du bokar ställningar i Stockholm långt i förväg. 

Hyr dina ställningar en vecka extra 

Nästa råd följer lite av samma tema och ser ut som följer: hyr längre än du räknat med. Många tenderar att överskatta den egna förmågan och detta i kombination med att projekten visar sig vara svåra gör att tidsplanen man satt upp spricker. 

Gäller det ställningar så kan det få förödande konsekvenser och det kan leda till att A) du tvingas lägga projektet i träda medan du söker nya ställningar i Stockholm eller B) att du får betala betydligt mer i hyra för den extra tiden du hyr. Inget av dessa alternativ är att föredra och därför bör du alltid ta i lite i överkant när du ska hyra.

Olika alternativ – rådfråga innan 

 Val av ställning då? Det finns primärt tre typer av ställningar. Modulställningar är mest riktade mot stora byggprojekt och sällan ett alternativ för vanliga privatpersoner. Däremot så kan exempelvis en rullställning fungera bra i samband med exempelvis en fasadmålning – men det förutsätter också en stabil mark och grund. 

Ett annat alternativ är att hyra en fasadställning. Den varianten ger gott om utrymme och passar perfekt för exempelvis fönsterbyten och liknande projekt. Rådet är att du ser till att få professionell hjälp med både valet och med monteringen av ställningarna du hyr.