En lyckad vårdnadstvist – finns den?

En vårdnadstvist är mycket jobbig för de flesta som tvingas gå igenom en, inte minst för barnen. Hur gör man för att en vårdnadstvist ska bli “lyckad”?

En vårdnadstvist kan uppstå vid en separation men även efter en avslutad sådan, när en eller båda föräldrarna eller vårdnadshavarna kan anse att denne bör ha ensam vårdnad om ett eller flera barn. Det är sällan en sådan process lockar fram det bästa hos någon av parterna och därför kan en vårdnadstvist många gånger bli en tuff och utmanande process. Inte sällan blir själva anledningen till tvisten, barnen, lidande av detta.

För att en vårdnadstvist ska vara “framgångsrik”, bör man därför framför allt vara lyhörd inför barnens önskemål och inte få ett tunnelseende. Det är viktigt att tänka långsiktigt på vilka konsekvenser denna process kan få för familjen och barnen i synnerhet och man tvingas tänka utanför boxen många gånger.

Vårdnadstvist med hänsyn till barnens bästa

Under en vårdnadstvist är det givetvis viktigt att ta hänsyn till barnets bästa och det bör ligga i alla föräldrars intresse att se till att barnen hamnar i kläm så lite som möjligt. Det här är såklart lättare i teorin än i verkligheten, eftersom det är helt mänskligt att bli känslomässigt engagerad i allt som rör ens barn. Man bör utgå ifrån att föräldrarna vill sina barns bästa och att anledningen till vårdnadstvisten är på grund av detta.

För att man ska kunna ge sina barn en chans att blomstra, växa upp och leva fullvärdiga liv, bör föräldrarna noga tänka igenom hur en eventuell vårdnadstvist kommer att utvecklas. Vid en separation är det svårt att kanske agera helt rationellt och man kommer givetvis vara i ett emotionellt sårbart läge. Genom att medla mellan parterna, kan en familjejurist många gånger vara en värdefull hjälp vid en vårdnadstvist.

Ta reda på mer genom att besöka: vårdnadstvist.nu